Bank Detaliczny

Przebudowa banku dla potrzeb dystrybucji produktów dla osób fizycznych.

Projekt polegał na pozyskaniu banku ze strefy ekonomicznej. Banki tego typu miały ograniczone możliwości produktowe. W procesach projektowych było uzyskanie dodatkowych licencji od Banku Narodowego. W okresie dwuletnim
zostały zrealizowane wszystkie cele projektowe. Bank rozpoczął działalność operacyjną na rynku krajowym. Projekt został przekazany do dalszej realizacji wokół budowy wartości firmy i pozyskania inwestora.

Dom Maklerski

I etap – Uruchomienie SPV Dom Maklerski z przewodnim produktem rynku CFD.

Projekt polegał na stworzeniu organizacji, infrastruktury IT oraz uruchomienia działalności operacyjnej domu maklerskiego z produktem przewodnim kontraktów CFD. Czas trwania projektu 1,5 roku. W zakresie projektu zostały zrealizowane wszystkie cele oraz została uruchomiona działalność operacyjna.

Zdobyta wiedza z zakresu reasekurowania ryzyk finansowych na rynkach międzynarodowych. Zarządzanie zespołem międzynarodowym.

E-commerce

Budowa kanału dystrybucyjnego online.

Projekt zakładał budowę kanału dystrybucyjnego online. Wszystkie cele projektowe zostały osiągnięte. Platforma sprzedażowa była zbudowana w ciągu 6 miesięcy wraz z infrastruktura do zdjęć produktowych.

Poszerzenie wiedzy w zakresie budowy wartości firmy wokół klienta internetowego, zarządzania operacyjnego w środowisku online, pozyskaniem klienta oraz jego wartościowaniem dla firmy. Projekt przekazany do dalszej eksploatacji.

Pośrednik kredytowy

Uruchomienie i zarządzanie spółką
pośrednictwa kredytowego w Ukrainie.

Projekt realizowany 4 lata od fazy startupu do dojrzałości organizacyjnej. Projekt uzyskał kilka nagród: BRAND ROKU, WYBÓR KONSUMENTÓW. W ramach projektu zbudowano 1800 POS i zdobył 25% rynku kredytów ratalnych. Wprowadził na rynek innowacyjny produkt kartę kredytową. Wycena spółki przez DELLOITE: 65 mlnUSD.