gastronomia

zarządzanie siecia lokali gastronomicznych, budowa lokalu gastronomicznego, wzrost efektywności, budowa udziału rynkowego

Read article
Bank Detaliczny

Przebudowa banku dla potrzeb dystrybucji produktów dla osób fizycznych. Projekt polegał na pozyskaniu banku ze strefy ekonomicznej. Banki tego typu miały ograniczone możliwości produktowe. W procesach projektowych było uzyskanie dodatkowych licencji od Banku Narodowego. W okresie dwuletnim zostały zrealizowane wszystkie cele projektowe. Bank rozpoczął działalność operacyjną na rynku krajowym. Projekt został przekazany do dalszej realizacji wokół budowy wartości firmy i pozyskania inwestora.

Read article
Dom Maklerski

I etap - Uruchomienie SPV Dom Maklerski z przewodnim produktem rynku CFD. Projekt polegał na stworzeniu organizacji, infrastruktury IT oraz uruchomienia działalności operacyjnej domu maklerskiego z produktem przewodnim kontraktów CFD. Czas trwania projektu 1,5 roku. W zakresie projektu zostały zrealizowane wszystkie cele oraz została uruchomiona działalność operacyjna. Zdobyta wiedza z zakresu reasekurowania ryzyk finansowych na rynkach międzynarodowych. Zarządzanie zespołem międzynarodowym.

Read article
E-commerce

Budowa kanału dystrybucyjnego online. Projekt zakładał budowę kanału dystrybucyjnego online. Wszystkie cele projektowe zostały osiągnięte. Platforma sprzedażowa była zbudowana w ciągu 6 miesięcy wraz z infrastruktura do zdjęć produktowych. Poszerzenie wiedzy w zakresie budowy wartości firmy wokół klienta internetowego, zarządzania operacyjnego w środowisku online, pozyskaniem klienta oraz jego wartościowaniem dla firmy. Projekt przekazany do dalszej eksploatacji.

Read article
Pośrednik kredytowy

Uruchomienie i zarządzanie spółką pośrednictwa kredytowego w Ukrainie. Projekt realizowany 4 lata od fazy startupu do dojrzałości organizacyjnej. Projekt uzyskał kilka nagród: BRAND ROKU, WYBÓR KONSUMENTÓW. W ramach projektu zbudowano 1800 POS i zdobył 25% rynku kredytów ratalnych. Wprowadził na rynek innowacyjny produkt kartę kredytową. Wycena spółki przez DELLOITE: 65 mlnUSD.

Read article